Real time web analytics, Heat map tracking

Kot že nekaj let zapored, smo tudi v letošnjem letu organizirali seminar za strokovne delavce in koordinatorje varnosti in zdravja pri delu. Seminar je bil izveden 02.09.2021 v prostorih PGD Velenje

Objavljeno Torek, 12 Oktober 2021 Napisal 12.10.2021-2

Seminar je bil izpeljan v dveh delih in sicer:

 • za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih na temo »Varnost in zdravje na gradbiščih – iz teorije v prakso«,
 • za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu na temo »Varnost in zdravje pri delu – iz teorije v prakso«.

 

Namenjen je bil strokovnjakom na področju varnosti in zdravja pri delu: koordinatorjem VZD, strokovnim delavcem VZD, odgovornim osebam, ki sodelujejo pri gradnjah, imetnikom dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskih stavb, odgovornim osebam s področja vzdrževanja, itd..

 

Usposabljanje za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19, 164/20),
 • Pravilnikom o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Ur. l. RS, št. 2/17),
 • Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).

 

PROGRAM:

 • PREGLEDI BREMENSKE OZ. DVIŽNE DELOVNE OPREME, Aleksander Stopajnik, VODUŠEK d.o.o.
 • PRIMER ZASTRUPITVE Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM IN POTEK PREISKAVE DOGODKA, Marjan Jelenko, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
 • PREVERJANJE ELEKTRIČNIH VELIČIN PRI PREGLEDIH IN PREIZKUSIH DELOVNE OPREME, Boštjan Meža, ESOTECH, d.d.
 • OBDOBNI PREGLEDI LESTEV, Dejan Perušek, Gasilska Brigada Ljubljana
 • POŽARI IN NEZGODE V ZVEZI Z DELOVNO OPREMO, Boris Brinovšek, PGD Velenje

 

Usposabljanje za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 21/2008),
 • Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).

 

PROGRAM:

 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU TRETJE RAZVOJNE OSI, mag. Nina Valant, DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • VARNA UREDITEV ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME NA GRADBIŠČIH, Boštjan Meža, ESOTECH, d.d.
 • POŽARNA VARNOST NA GRADBIŠČIH, Boris Brinovšek, PGD Velenje
 • PRIMER DOBRE PRAKSE IZVEDBE VAJE EVAKUACIJE NA VEČJEM GRADBIŠČU, Breda Verbovšek, STRABAG d.o.o.
 • PREGLEDI OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA DELO NA VIŠINI, Aleksander Stopajnik, VODUŠEK d.o.o.

 

Člani društva smo se aktivno vključili v samo pripravo seminarja ter ga tudi uspešno izpeljali kljub epidemiji korona virusa, podanim omejitvam in priporočili s strani NIJZ in Vlade RS za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Seminar je v celoti uspel, zahvala gre vsem članom društva, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in tudi sami izvedbi seminarja.

 

Zadetkov: 2444