Real time web analytics, Heat map tracking

Ekskurzija Gorenjska 2019

Objavljeno Petek, 05 April 2019
Napisal Boštjan Brilej

V petek zjutraj, dne 22.3.2019, smo se udeleženci letošnje prve strokovne ekskurzije odpravili proti Gorenjski, točneje proti Begunjam. Cilj niso bili niti Avseniki, niti Elan, cilj je bilo podjetje za izdelavo plovil SVP - YACHTS oz. GREENLINE YACHTS.

Po sprejemu v podjetju s strani tehničnega direktorja sta nas na ogled po proizvodnih prostorih podjetja vodila dva strokovnjaka s področja varnosti in zdravja pri delu. V podjetju smo si ogledali vse faze izdelave posameznega plovila, predvsem izdelavo prestižnih jaht, seveda pa je bila radovednost udeležencev usmerjena tudi na našo stroko.

V drugem delu naše prisotnosti v podjetju smo udeleženci prisluhnili strokovnemu predavanju o varnosti in zdravja pri delu pri delu s kemikalijami. Predavanje je temeljilo predvsem na praktičnemu pristopu k reševanju te, v zadnjem času zelo aktualne problematike.

Po okrepčilu nas je pot vodila v Planico, kjer smo si v popoldanskem času ogledali tekmo smučarskih poletov za svetovni pokal in bili del večtisočglave množice obiskovalcev tekme v Planici.

V večernih urah smo se vrnili proti domu in zaključili (ponovno) zelo uspešno ekskurzijo, ki je več kot izpolnila tako strokovna, kot družabna pričakovanja.

Boštjan Brilej

39. SKUPŠČINA DVI VELENJE

Objavljeno Sreda, 20 Marec 2019
Napisal Boštjan Brilej

Dne 14. marca 2019 je bila v restavraciji DK Velenje izvedena 39. skupščina DVI Velenje. Prisotnih je bilo 16 članov. Po uvodnem pozdravu predsednika društva je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine. Iz poročil predsednikov odborov je bilo slišati, da je vodstvo DVI Velenje v celoti in uspešno izpolnilo zelo obsežno zastavljencilj, da je finančno poslovanje društva urejeno, da poslovanje poteka ažurno in skladno z internimi akti društva, itd..

Skupščina je poleg ostalih formalnosti sprejela tudi plan prihodnjega delovanja društva, ki je prav tako ambiciozen in skladen z delovanjem v javnem interesu. Sprejeti so bili trije novi člani društva. Skupščina je potrdila predlog, da Frančišek Zavašnik kandidira za priznanje Fundacije Avgusta Kuharja.

Med razpravo je bilo slišati več pohval na (prostovoljno) delo posameznih članov DVI Velenje in pohvale za uspešno organizirane dogodke, kot je bil seminar v Gorenju in ekskurzija na Madžarsko.

Na osnovi realizacije dnevnega reda ter podanih poročil, razprave in glasovanj na skupščini je bil zapisan zapisnik z vsemi sklepi, katere bo obravnaval izvršni odbor na prvi naslednji redni seji. Zapisnik iz skupščine in vsa pripadajoča poročila si lahko preberete v zavihku "ZA ČLANE".

Matjaž Časl je prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja

Objavljeno Ponedeljek, 11 Marec 2019
Napisal Andrej Majdak

Matjaž Časl je leta 1988 diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani. Leta 1989 se je včlanil v Društvo varnostnih inženirjev Velenje ter v njem vseskozi aktivno sodeloval in sooblikoval uspešno podobo društva. Že skoraj tri desetletja članstvu društva nesebično deli svoje bogato strokovno znanje in ga tako še bolj povezuje. V podjetjih, za katera je opravljal strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, je potekal intenziven tehnični razvoj ter modernizacija metalurških agregatov in tehnoloških procesov. Težka fizična in nevarna dela v zdravju škodljivem delovnem okolju so zamenjali manj nevarni ter zdravju manj škodljivi tehnološki procesi. Vključeval se je v njihovo snovanje in pripomogel, da sta bila pri uvajanju sprememb na prvem mestu varnost in zdravje delavcev. Njegovo geslo VARNOSTI PREDNOST je že več desetletij zapisano in vidno daleč naokoli na zunanji steni podjetja ŠTORE STEEL, d. o. o.