Real time web analytics, Heat map tracking

39. SKUPŠČINA DVI VELENJE

Objavljeno Sreda, 20 Marec 2019
Napisal Boštjan Brilej

Dne 14. marca 2019 je bila v restavraciji DK Velenje izvedena 39. skupščina DVI Velenje. Prisotnih je bilo 16 članov. Po uvodnem pozdravu predsednika društva je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine. Iz poročil predsednikov odborov je bilo slišati, da je vodstvo DVI Velenje v celoti in uspešno izpolnilo zelo obsežno zastavljencilj, da je finančno poslovanje društva urejeno, da poslovanje poteka ažurno in skladno z internimi akti društva, itd..

Skupščina je poleg ostalih formalnosti sprejela tudi plan prihodnjega delovanja društva, ki je prav tako ambiciozen in skladen z delovanjem v javnem interesu. Sprejeti so bili trije novi člani društva. Skupščina je potrdila predlog, da Frančišek Zavašnik kandidira za priznanje Fundacije Avgusta Kuharja.

Med razpravo je bilo slišati več pohval na (prostovoljno) delo posameznih članov DVI Velenje in pohvale za uspešno organizirane dogodke, kot je bil seminar v Gorenju in ekskurzija na Madžarsko.

Na osnovi realizacije dnevnega reda ter podanih poročil, razprave in glasovanj na skupščini je bil zapisan zapisnik z vsemi sklepi, katere bo obravnaval izvršni odbor na prvi naslednji redni seji. Zapisnik iz skupščine in vsa pripadajoča poročila si lahko preberete v zavihku "ZA ČLANE".

Matjaž Časl je prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja

Objavljeno Ponedeljek, 11 Marec 2019
Napisal Andrej Majdak

Matjaž Časl je leta 1988 diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani. Leta 1989 se je včlanil v Društvo varnostnih inženirjev Velenje ter v njem vseskozi aktivno sodeloval in sooblikoval uspešno podobo društva. Že skoraj tri desetletja članstvu društva nesebično deli svoje bogato strokovno znanje in ga tako še bolj povezuje. V podjetjih, za katera je opravljal strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, je potekal intenziven tehnični razvoj ter modernizacija metalurških agregatov in tehnoloških procesov. Težka fizična in nevarna dela v zdravju škodljivem delovnem okolju so zamenjali manj nevarni ter zdravju manj škodljivi tehnološki procesi. Vključeval se je v njihovo snovanje in pripomogel, da sta bila pri uvajanju sprememb na prvem mestu varnost in zdravje delavcev. Njegovo geslo VARNOSTI PREDNOST je že več desetletij zapisano in vidno daleč naokoli na zunanji steni podjetja ŠTORE STEEL, d. o. o.

 

 

 

 

 

 

POROČILO S STROKOVNE EKSKURZIJE DVI VELENJE »BUDIMPEŠTA 2018«

Objavljeno Ponedeljek, 07 Januar 2019
Napisal Andrej Majdak

Velenje, 28.12.2018

 

POROČILO S STROKOVNE EKSKURZIJE DVI VELENJE

»BUDIMPEŠTA 2018«

 

Strokovna ekskurzija v Budimpešto se je organizirala v okviru DVI Velenje. Organizacijo sta prevzeli članici Elizabeta Korošec in Marjeta Novinšek.

 Člani društva DVI Velenje so prejeli vabilo na strokovno ekskurzijo s priloženim programom, okvirnimi stroški ter rokom za prijavo.

 Kratek opis ekskurzije:  

  • dan, 23.11.2018: SLOVENIJA – BUDIMPEŠTA

Odhod avtobusa je bil ob 7.30 uri zjutraj, nato vožnja do Budimpešte s krajšimi postanki. Strokovni del ekskurzije se je nanašal na ogled laboratorijev podjetja BOSCH (laboratorij elektromagnetnega sevanja, laboratorij za merjenje vibracij, testiranje avtomobilskega prikazovalnika - števca in laboratorij za merjenje hrupa). 

Po strokovnem delu smo se nastanili v hotelu, nato pa smo se z avtobusom odpeljali do tradicionalne Madžarske čarde, kjer smo imeli rezervirano večerjo ob spremljavi žive glasbe. Po večerji se je večina udeležencev ekskurzije iz hotela peš  odpravila na ogled centra mesta (Parlament, Štefanova cerkev,…)

  • dan, 24.11.2018: BUDIMPEŠTA – EZSTERGOM – VIŠEGRAD – SZENTENDRE – BUDIMPEŠTA

Po zajtrku smo se odpeljali v Esztergom, rojstni kraj Svetega Štefana I - ogrskega kralja, ki je mesto določil za upravno in cerkveno središče države. Ogledali smo si največjo klasicistično stolnico baziliko Esztergom, kjer hranijo številne pomembne relikvije iz madžarske cerkvene zgodovine. Pot smo nadaljevali v Višegrad, ki je bil v zgodovini prestolnica Madžarske. Mesto je znano predvsem po ostankih palače kralja Matija Korvina- Kralja Matjaža. Po ogledu smo pot nadaljevali do slikovitega mesta Szentendre, ki slovi po barvitih podobah ulic s številnimi obrtniškimi delavnicami, kjer smo tudi večerjali.  

 

  • dan, 25.11.2018: BUDIMPEŠTA – SLOVENIJA

Po zajtrku smo se odpeljali proti Blatnemu jezeru. Ogledali smo si slikovit polotok Tihany, ki slovi po lepoti in številnih znamenitostih.  Sledil je odhod proti Lentiju, kjer je bil zadnji postanek in pozno kosilo.  Prihod domov je bil v večernih urah.

 

Strokovne ekskurzije se je udeležilo 14 oseb, 12 članov DVI Velenje in še dva druga udeleženca.  

 

Božo Horvat je organizatorkama v pomoč udeležencem ves čas nudil zanimive zgodovinske podatke in ostale informacije o mestih in lokacijah, ki smo jih obiskali.

 

Po kasnejših odzivih in zahvalah organizatorjem zapisanih po e-pošti sklepamo, da so bili vsi udeleženci ekskurzije zadovoljni in povzemamo, da je ekskurzija v celoti uspela.   

Zapisali:

Elizabeta Korošec  in  Marjeta Novinšek