Real time web analytics, Heat map tracking

REZULTATI VOLITEV V ORGANE DVI VELENJE

Objavljeno Torek, 12 April 2016
Napisal Boštjan Brilej

Na podlagi izvedenih volitev na skupščini DVI Velenje, z dne 17.3.2016, in na podlagi zadnjega sestanka odborov DVI Velenje, z dne 24.3.2016, obveščamo o rezultatih volitev v organe društva:

 

Izvršni odbor (IO):

- predsednik IO in predsednik društva: Andrej Majdak,

- podpredsednik IO in podpredsednik društva: Boštjan Brilej,

- izvršna sekretarka: Katja Skornšek,

- član IO: Anton Dolinšek,

- član IO: Denis Štemberger.

 

Nadzorni odbor (NO):

- predsednica NO: Breda Verbovšek,

- član NO: Marjan Zdolšek,

- član NO: Venčeslav Kerec.

 

Disciplinska komisija (DK):

- predsednik DK: Božidar Horvat,

- članica DK: Betka Korošec,

- član DK: Milorad Šikman.

SKUPŠČINA DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE

Objavljeno Torek, 12 April 2016
Napisal Boštjan Brilej

17. marca 2016 je bila v prostorih restavracije DK Velenje izvedena 36. skupščina DVI Velenje. Prisotnih je bilo 22 članov, kar je več kot polovica članstva in skupščina je lahko kot sklepčna sprejemala sklepe iz dnevnega reda in razprave.

Dnevni red skupščine je bil:

 1. Pozdrav predsednika DVI Velenje.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovateljev in zapisnikarja, potrditev dnevnega reda.
 3. Poročilo predsednika IO DVI Velenje za leto 2015.
 4. Poročilo predsednika NO DVI Velenje za leto 2015, vključno s finančnim poročilom.
 5. Poročilo verifikacijske komisije, odločanje o sklepčnosti.
 6. Članarina za leto 2016, ostane kot doslej 15 eur / leto.
 7. Razprava po poročilih, glasovanje in potrditev poročil in sklepov.
 8. Razrešitev organov DVI Velenje.
 9. Volitve novih IO, NO, DK v organizaciji komisije za kadrovske in pravne zadeve (predsednik IO, predsednik NO, izvršni sekretar).
 10. Beseda novoizvoljenim v organe DVI Velenje.
 11. Obravnava programa dela DVI Velenje za leto 2016 (predsednik), glasovanje in potrditev.
 12. Predlogi kandidatov za FAK 2016, glasovanje in potrditev.
 13. Razno, nagovori in beseda gostov, kritika, pohvale, predlogi in pobude.
 14. Zaključek z družabnim srečanjem.

Najzanimivejši del skupščine so bile volitve v organe DVI Velenje, na katerih smo dobili novo vodstvo društva. Za predsednika je bil izvoljen Andrej Majdak, za podpredsednika Boštjan Brilej, ostali člani izvršnega odbora pa so Katja Skornšek, Anton Dolinšek in Denis Štemberger. Nov nadzorni odbor sestavljajo Breda Verbovšek, Marjan Zdolšek in Venčeslav Kerec, v disciplinsko komisijo pa so bili izvoljeni Božidar Horvat, Betka Korošec in Milorad Šikman.

Na osnovi razprave in glasovanj na skupščini je bil zapisan zapisnik z vsemi sklepi, katere bo obravnavalo novo vodstvo DVI Velenje. Zapisnik iz skupščine si lahko preberete v zavihku "ZA ČLANE".