Real time web analytics, Heat map tracking

Kot že nekaj let zapored, smo tudi v letošnjem letu organizirali seminar za strokovne delavce in koordinatorje varnosti in zdravja pri delu. Seminar je bil izveden 02.09.2021 v prostorih PGD Velenje

Objavljeno Torek, 12 Oktober 2021
Napisal 12.10.2021-2

Seminar je bil izpeljan v dveh delih in sicer:

 • za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih na temo »Varnost in zdravje na gradbiščih – iz teorije v prakso«,
 • za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu na temo »Varnost in zdravje pri delu – iz teorije v prakso«.

 

Namenjen je bil strokovnjakom na področju varnosti in zdravja pri delu: koordinatorjem VZD, strokovnim delavcem VZD, odgovornim osebam, ki sodelujejo pri gradnjah, imetnikom dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskih stavb, odgovornim osebam s področja vzdrževanja, itd..

 

Usposabljanje za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19, 164/20),
 • Pravilnikom o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Ur. l. RS, št. 2/17),
 • Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).

 

PROGRAM:

 • PREGLEDI BREMENSKE OZ. DVIŽNE DELOVNE OPREME, Aleksander Stopajnik, VODUŠEK d.o.o.
 • PRIMER ZASTRUPITVE Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM IN POTEK PREISKAVE DOGODKA, Marjan Jelenko, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
 • PREVERJANJE ELEKTRIČNIH VELIČIN PRI PREGLEDIH IN PREIZKUSIH DELOVNE OPREME, Boštjan Meža, ESOTECH, d.d.
 • OBDOBNI PREGLEDI LESTEV, Dejan Perušek, Gasilska Brigada Ljubljana
 • POŽARI IN NEZGODE V ZVEZI Z DELOVNO OPREMO, Boris Brinovšek, PGD Velenje

 

Usposabljanje za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 21/2008),
 • Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).

 

PROGRAM:

 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU TRETJE RAZVOJNE OSI, mag. Nina Valant, DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • VARNA UREDITEV ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME NA GRADBIŠČIH, Boštjan Meža, ESOTECH, d.d.
 • POŽARNA VARNOST NA GRADBIŠČIH, Boris Brinovšek, PGD Velenje
 • PRIMER DOBRE PRAKSE IZVEDBE VAJE EVAKUACIJE NA VEČJEM GRADBIŠČU, Breda Verbovšek, STRABAG d.o.o.
 • PREGLEDI OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA DELO NA VIŠINI, Aleksander Stopajnik, VODUŠEK d.o.o.

 

Člani društva smo se aktivno vključili v samo pripravo seminarja ter ga tudi uspešno izpeljali kljub epidemiji korona virusa, podanim omejitvam in priporočili s strani NIJZ in Vlade RS za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Seminar je v celoti uspel, zahvala gre vsem članom društva, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in tudi sami izvedbi seminarja.

 

Strokovno usposabljanje oz. seminar iz varnosti in zdravja pri delu, 02.09.2021, Velenje

Objavljeno Četrtek, 12 Avgust 2021
Napisal 12.8.2021

Spoštovani,

vabimo vas na strokovno usposabljanje oz. seminar iz varnosti in zdravja pri delu, ki bo dne 02.09.2021 v Velenju, na lokaciji GASILSKI DOM VELENJE (predavalnica), Žarova cesta 2, 3320 Velenje.

 

Udeleženec seminarja za strokovne delavce bo prejel potrdilo z 8 točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20).  

Udeleženec seminarja za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih bo prejel potrdilo o udeležbi na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD, v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 31/2008).

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi skladno z 9. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l.RS, št. 32/11, 61/11).

 

Prijavnici na seminarja in podrobnosti obeh programov:

STROKOVNI DELAVCI VZD

KOORDINATORJI

POTRDITEV PROGRAMA (točke)

 

Lep in varen dan,

 

 

Andrej Majdak

PREDSEDNIK DVI VELENJE

------------------------------------------------------------------

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE

Poštni predal 125

3320 Velenje

Antonu Dolinšku priznanje Fundacije Avgusta Kuharja

Objavljeno Ponedeljek, 08 Marec 2021
Napisal 8.3.2021

Zaradi epidemije COVID-19 je bila podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2020 on-line na platformi ZOOM 12. 11. 2020 ob 12.50 po zaključku webinarja »ZA VARNA DELOVNA MESTA 2020«.

Dobitnikom sta čestitala predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja dr. Jožef Horvat in državna sekretarka Mateja Ribič kot uradna zastopnica ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. V imenu obeh organizatorjev pa jim je čestital tudi Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

Iskrene čestitke tudi v imenu DVI Velenje.

Andrej Majdak, predsednik DVI Velenje

 

Anton Dolinšek, diplomirani varnostni inženir

Leto podelitve: 2020

Št. izdanega priznanja: 183

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Anton Dolinšek je specialist za delo z nevarnimi snovmi. Je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Velenje, strokoven, predvsem pa nesebičen pri deljenju svojih izkušen in znanj. Član izvršnega odbora društva je že drugi mandat zapored.