Real time web analytics, Heat map tracking

Marjeti Novinšek priznanje Fundacije Avgusta Kuharja

Objavljeno Sreda, 13 April 2022
Napisal Andrej Majdak

Zaradi epidemije Covid-19 je bila tudi letos podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2021 virtualna na platformi ZOOM dne 16. novembra 2021 ob 13.15 uri po zaključku webinarja »Za varna delovna mesta 2021«.

  Marjeta Novinšek, tehnik zdravstvene nege in diplomirana varnostna inženirka

  Leto podelitve: 2021

  Št. izdanega priznanja: 190

  Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Utemeljitev: Marjeta Novinšek je v vseh teh letih dela svojo strokovno delo najprej opravljala v proizvodnji avtomobilske industrije, nadaljevala delo v družbi z dovoljenjem za delo na vseh gospodarskih področjih in sedaj je strokovna delavka za  varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom v družbi za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, kjer vključuje opravljanje njenega strokovnega dela tudi v gradbeništvu. Prav tako  svojo strokovno znanje nesebično in prostovoljno deli v krogu svojih gasilskih tovarišev kot predavateljica, mentorica in sodnica. Ima pridobljen čin gasilski častnik.

Kot že nekaj let zapored, smo tudi v letošnjem letu organizirali seminar za strokovne delavce in koordinatorje varnosti in zdravja pri delu. Seminar je bil izveden 02.09.2021 v prostorih PGD Velenje

Objavljeno Torek, 12 Oktober 2021
Napisal 12.10.2021-2

Seminar je bil izpeljan v dveh delih in sicer:

 • za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih na temo »Varnost in zdravje na gradbiščih – iz teorije v prakso«,
 • za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu na temo »Varnost in zdravje pri delu – iz teorije v prakso«.

 

Namenjen je bil strokovnjakom na področju varnosti in zdravja pri delu: koordinatorjem VZD, strokovnim delavcem VZD, odgovornim osebam, ki sodelujejo pri gradnjah, imetnikom dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskih stavb, odgovornim osebam s področja vzdrževanja, itd..

 

Usposabljanje za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19, 164/20),
 • Pravilnikom o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Ur. l. RS, št. 2/17),
 • Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).

 

PROGRAM:

 • PREGLEDI BREMENSKE OZ. DVIŽNE DELOVNE OPREME, Aleksander Stopajnik, VODUŠEK d.o.o.
 • PRIMER ZASTRUPITVE Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM IN POTEK PREISKAVE DOGODKA, Marjan Jelenko, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
 • PREVERJANJE ELEKTRIČNIH VELIČIN PRI PREGLEDIH IN PREIZKUSIH DELOVNE OPREME, Boštjan Meža, ESOTECH, d.d.
 • OBDOBNI PREGLEDI LESTEV, Dejan Perušek, Gasilska Brigada Ljubljana
 • POŽARI IN NEZGODE V ZVEZI Z DELOVNO OPREMO, Boris Brinovšek, PGD Velenje

 

Usposabljanje za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 21/2008),
 • Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).

 

PROGRAM:

 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU TRETJE RAZVOJNE OSI, mag. Nina Valant, DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • VARNA UREDITEV ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME NA GRADBIŠČIH, Boštjan Meža, ESOTECH, d.d.
 • POŽARNA VARNOST NA GRADBIŠČIH, Boris Brinovšek, PGD Velenje
 • PRIMER DOBRE PRAKSE IZVEDBE VAJE EVAKUACIJE NA VEČJEM GRADBIŠČU, Breda Verbovšek, STRABAG d.o.o.
 • PREGLEDI OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA DELO NA VIŠINI, Aleksander Stopajnik, VODUŠEK d.o.o.

 

Člani društva smo se aktivno vključili v samo pripravo seminarja ter ga tudi uspešno izpeljali kljub epidemiji korona virusa, podanim omejitvam in priporočili s strani NIJZ in Vlade RS za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Seminar je v celoti uspel, zahvala gre vsem članom društva, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in tudi sami izvedbi seminarja.

 

Strokovno usposabljanje oz. seminar iz varnosti in zdravja pri delu, 02.09.2021, Velenje

Objavljeno Četrtek, 12 Avgust 2021
Napisal 12.8.2021

Spoštovani,

vabimo vas na strokovno usposabljanje oz. seminar iz varnosti in zdravja pri delu, ki bo dne 02.09.2021 v Velenju, na lokaciji GASILSKI DOM VELENJE (predavalnica), Žarova cesta 2, 3320 Velenje.

 

Udeleženec seminarja za strokovne delavce bo prejel potrdilo z 8 točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20).  

Udeleženec seminarja za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih bo prejel potrdilo o udeležbi na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD, v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 31/2008).

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi skladno z 9. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l.RS, št. 32/11, 61/11).

 

Prijavnici na seminarja in podrobnosti obeh programov:

STROKOVNI DELAVCI VZD

KOORDINATORJI

POTRDITEV PROGRAMA (točke)

 

Lep in varen dan,

 

 

Andrej Majdak

PREDSEDNIK DVI VELENJE

------------------------------------------------------------------

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE

Poštni predal 125

3320 Velenje